10.11.2020

Konferencja dydaktyczna dla nauczycieli akcji Rok Zerowy


AGH zaprasza nauczycieli akcji Rok Zerowy do udziału w konferencji dydaktycznej „Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie w obliczu nauki zdalnej. Sto lat matematyki i fizyki w AGH", która odbędzie się 19 listopada 2020 r. o godzinie 14.00 w trybie online.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między uczelnią wyższą a szkołami średnimi w zakresie pracy zdalnej ze studentami i uczniami.

Konferencja organizowana jest w ramach Święta Nauk Ścisłych w Akademii Górniczo-Hutniczej – Dni prof. Antoniego Hoborskiego 2020 – corocznego wydarzenia interdyscyplinarnego, mającego na celu popularyzację nauk ścisłych poprzez szereg inicjatyw naukowych, kulturalnych i sportowych.

Organizatorami konferencji są Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej oraz Centrum Rekrutacji AGH.

Link do elektronicznej rejestracji

Termin rejestracji upływa 18 listopada 2020 r. – decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany e-mailem zarejestrowanym osobom.

Uczestników konferencji zapraszamy również do udziału (online) w VII Naukowej Konferencji z okazji „Dni Hoborskiego” (piątek 20 listopada br., godz. 15.30). Referaty wygłoszą laureaci; Nagrody Hoborskiego, Artystycznej Gwiazdy Hoborskiego i Medalu Bartla. Nazwiska osób nagrodzonych zostaną ogłoszone podczas uroczystego Senatu AGH w piątek 20 listopada br., o godz.13.00 – transmisja na stronie AGH.
Wszystkich uczestników w/wym. konferencji zapraszamy do obejrzenia koncertu z cyklu Melodie Nauki – „Lata 20… na szczęście” (piątek 20 listopada br., godz. 18.00).

Szczegółowe informacje