Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie chcąc pomóc uczniom szkół średnich w nauce oraz tworząc warunki sprzyjające do pogłębiania, doskonalenia i popularyzacji wiedzy z zakresu nauk ścisłych przede wszystkim: matematyki, fizyki, chemii oraz geografii organizuje kursy przygotowawcze tzw. Rok Zerowy.

Kursy są idealnym sposobem na lepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego oraz Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do akcji Rok Zerowy jest podpisanie przez Szkołę „Porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą”.
W ramach Porozumienia AGH oferuje udział w akcji Rok Zerowy z wyżej wymienionych przedmiotów realizowanych na terenie szkół średnich, ponadto oferuje możliwość uczestniczenia w zajęciach na AGH oraz spotkania z profesorami AGH tak w Uczelni jak i w szkole.  

Kursy przygotowawcze przeznaczone są dla młodzieży wszystkich klas liceum oraz technikum.
Prowadzą je nauczyciele ze szkół pod opieką pracowników AGH.
Kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin lekcyjnych. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje materiały do nauki - książki.

Odpłatność dla uczestników kursów w ramach „Porozumienia o współpracy…” jest ustalana każdego roku na początku września i jest uzależniona od wielkości grupy. Wielkość grup:

  • grupa 5 - 9 osób
  • grupa 10 - 18 osób
  • grupa 19 - 25 osób